Motor Expo 2023

วันนี้เราจะมาบอกถึงความแตกต่างระหว่าง จักรยานไฟฟ้า และ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สาหรับคนที่ยังสับสนระหว่าง 2 สิ่งนี้ ว่ามันมีความแตกต่างกันตรงส่วนไหนบ้าง

มอเตอร์และแบตเตอร์รี่:
     • มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า: มีมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ไฟฟ้ากาลังวัตต์สูงในการขับเคลื่อนและแบตเตอร์ที่มีความจุมากกว่า ทาให้มีความเร็วสูงและสามารถทาระยะทางได้ยาวกว่า.
     • จักรยานไฟฟ้า: มีแบตเตอร์รี่และมอเตอร์ไฟฟ้าที่กาลังวัตต์น้อยกว่ามอเตอร์ไซค์ ทาให้ทาความเร็วได้น้อยกว่า เดินทางได้สั้นกว่า.
ความเร็ว:
     • มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า: มักมีความเร็วสูง, บางรุ่นสามารถทาได้สูงถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่า.
     • จักรยานไฟฟ้า: ความเร็วมักจะถูกจากัดที่ระดับที่ต่ากว่ามอเตอร์ไซค์, มักอยู่ในช่วง 25-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
การออกแบบ:
     • มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า: มักมีโครงสร้างที่ใหญ่และน้าหนักมาก, มักมีล้อขนาดใหญ่.
     • จักรยานไฟฟ้า: มักมีโครงสร้างที่เบาลงและเล็กกว่า, มักมีล้อขนาดเล็ก.
การใช้งาน:
     • มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า: มักถูกใช้เป็นพาหนะทางการเดินทางทางไกลหรือทางเร่งด่วน.
     • จักรยานไฟฟ้า: มักถูกใช้สาหรับการเดินทางในเขตชุมชน, การท่องเที่ยวในพื้นที่เมือง, หรือการใช้งานในที่ต้องการการเคลื่อนที่ที่ช้าและคล่องตัวมากกว่า.
ระยะทางการเดินทาง:
     • มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า: มีระยะทางการเดินทางที่ยาว, สามารถใช้เดินทางได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง.
     • จักรยานไฟฟ้า: มักมีระยะทางการเดินทางที่สั้น, มักใช้สาหรับการเดินทางในระยะทางที่ใกล้เคียง.
ค่าใช้จ่ายในการดูแล
     • มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : มีค่าใช้จ่ายในการดูแลมากกว่าจักรยาน นอกจากค่าสึกหรอ ยังมีในส่วนของค่า พรบ ภาษีประจาปี และจาเป็นต้องมีใบขับขี่ประกอบการใช้งาน
     • จักรยานไฟฟ้า : ค่าใช้จ่ายในการดูแลน้อยกว่า และไม่ต้องมีค่าภาษี พรบ และไม่จาเป็นต้องมีใบขับขี่


การเลือกใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งทั้งคู่ต่างมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป.

ทดลองขับขี่ และสั่งซื้อสินค้าได้ที่ EM Showroom  หรือ HomePro หรือร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Facebook Page : EM-EV Bike Thailand

เว็บไซต์ : www.em-bike.com   

โทร : 063-195-1880 , 065-524-2891

Motor expo 2023